Gayrimenkul İhracatı Birim Desteği

gayrimenkul ihracatı birim desteği igeme

Gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olan firmaların yurtdışında açacakları ofis, ön tanı merkezi gibi birimlerin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme (vergi/resim/harç) giderleri desteklenmektedir. Bu destek en fazla 5 farklı birime kadar sağlanmaktadır.

Destek Süresi:5 yıl

Destek Oranı: %50

Destek Miktarı: 720.000 TL (Yıllık)

  • BU TEŞVİK ÖN BAŞVURU GEREKTİRMEZ
  • HARCA AL TEŞVİKLERDENDİR.

YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ KAPSAMA ALMA BAŞVURU BELGELERİ

  1. Yararlanıcının güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi örneği (Güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi’nin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli). İşbirliği Kuruluşları için tüzük / onaylı üye listesi
  2. Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belge
  3. Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belge
  4. Kira/komisyon sözleşmesi
  5. Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş ve birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş)

YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

  1. Kira/komisyon bedellerinin ödendiğine ilişkin banka onaylı ödeme belgesi
  2. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

İgeme Gayrimenkul İhracatı Teşvik Departmanı

Gizem Arslanhan Bayram