Gayrimenkul İhracatı Pazara Giriş Belgeleri Desteği

hayrimenkul ihracatı giriş belgeleri desteği igeme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve listelenmiş olan sertifika, akreditasyon belgelerine ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken, yurt dışı pazarına girişte zorunlu kılınan ya da avantaj sağlayacak olan (kalite, çevre, hijyen vb.) belgelere ilişkin harcamaların desteklenmektedir.

Bu destek kalemi kapsamında;

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri,
 • Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Gözetim giderleri, desteklenir.

Gayrimenkul İhracatı Pazara Giriş Belgeleri Desteği Destek Süresi:5 yıl

Gayrimenkul İhracatı Pazara Giriş Belgeleri Desteği Destek Oranı: %50

Gayrimenkul İhracatı Pazara Giriş Belgeleri Desteği Destek Miktarı: 1.800.000 TL (Yıllık)

 • BU TEŞVİK ÖN BAŞVURU GEREKTİRMEZ
 • HARCA AL TEŞVİKLERDENDİR.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Başvuru Belgeleri

 1. Belge veya sertifikanın alındığı ve danışmanlık / eğitim hizmetini sunan kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesi
 2. Belge veya Sertifika
 3. Akreditasyon Belgesi (Belge, Sertifika’nın alındığı kuruluşun desteğe konu belgeye ilişkin olarak “Akreditasyon Kuruluşu” tarafından akredite edildiğini / onaylandığını / yetkilendirildiğini gösterir belge / çıktı)
 4. Fatura
 5. Banka onaylı ödeme belgesi
 6. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

İgeme Gayrimenkul İhracatı Teşvik Departmanı

Gizem Arslanhan Bayram