Gayrimenkul İhracatı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

gayrimenkul ihracatı reklam ve pazarlama desteği

Gayrimenkul ihracatı kapsamında tamamı yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamalar desteklenmektedir.

 • TV ve radyo reklamları
 • Basılı tanıtım
 • Web sitesi ve sosyal medya tasarımı
 • Arama motoru ve sosyal medyada verilen reklamlar
 • İç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
 • Tanıtım filmi/demo yapımları
 • Diğer tanıtım harcamaları

Gayrimenkul İhracatı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Destek Süresi:5 yıl

Gayrimenkul İhracatı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Destek Oranı: %50

Gayrimenkul İhracatı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Destek Miktarı: 1.800.000 TL (Yıllık)

 • TEŞVİK İÇİN ÖN ONAY ALINMALIDIR.
 • HARCA AL TEŞVİKLERDENDİR.

REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ ÖN ONAY BAŞVURU BELGELERİ (İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI)

 1. Gerçekleştirilecek etkinliğine ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren dokuman/taslak program
 2. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

 1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
 2. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Destek Ödemesi Başvuru Formu (EK-11B) 
 3. Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak:
  1. Fatura (Faturalandırma işleminin özeti niteliğindeki ekstreler de kabul edilir.)
  2. Sözleşme (Tanıtım faaliyetleri kapsamındaki faturalarda; faaliyetin türü, içeriği, bedeli, tarihi gibi hususlarda yeterli bilgi olması halinde ayrıca sözleşme aranmaz.)
  3. Sponsorluk sözleşmesi
  4. Banka onaylı ödeme belgesi
 4. Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemelerine ve etkinliğe ait görseller (Niteliği itibarıyla KEP ile sunulamayacak mahiyette olan tanıtım malzemesi örnekleri (video kaydı, CD vb.) öncesinde KEP ile yapılan başvuruyla ilişkilendirilmek şartıyla doğrudan veya posta ile incelemeci kuruluşa dilekçe ekinde gönderilebilir.) Halkla ilişkiler kuruluşları aracılığıyla düzenlenen, belirli bir dönemi ve çeşitli tanıtım faaliyetlerini içeren reklam kampanyalarında, her bir tanıtım mecrasına ilişkin tek görsel örnek sunulması yeterlidir. 
 5. Elektronik ortamdaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yayınlandıkları web sitesi URL’sinin görülebileceği ekran görüntüleri
 6. E-ticaret platformlarına üyelik için; üye olunan sitede yer alan yararlanıcı/iş birliği kuruluşuna ait profil sayfası çıktıları ve başvuru sahibinin web sayfasına ait yabancı dil ara yüz çıktıları
 7. Televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluşça onaylanan gerçekleşme raporu 
 8. Sosyal medya ve arama motorlarındaki tanıtımlar için; tanıtım/fatura dönemi ile uyumlu zaman aralığına ilişkin işlem geçmişi raporu (reklamın tıklanma sayısını ve tıklamanın yapıldığı ülkeleri içeren rapor) veya sosyal medya/arama motoru ara yüzüne okuma amaçlı erişim sağlanmasına yönelik kullanıcı adı ve şifre bilgileri 
 9.  Genel Müdürlük tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

İgeme Gayrimenkul İhracatı Teşvik Departmanı

Gizem Arslanhan Bayram