Sağlık Sektöründe Randevu Değişim Sebepleri

Sağlık sektörü her zaman yoğun olan, gelişen ve değişen bir yapıya sahip olup, merkezinde ise sağlık hizmeti kullanıcıları olan bireyler ve hizmeti veren hekimler ve uzmanlar yer almaktadır.  

Tamamen insan odaklı olan sağlık sektöründe, hasta ve danışanların randevu eğilimleri nasıl dağılıyor?

Yılın hangi zamanlarında hangi uzmanlıktan daha çok randevu alınmaktadır ?

Hangi uzmanlık hangi aylarda daha az yoğun olmaktadır ?

Hasta ve danışanların sizden rahatça randevu alabilmesi için hangi dönemde takviminiz uygun olmalıdır ?

Tüm bunların yanında, hekim/uzman olarak gününüzün her zaman dolu olması sebebi ile, sizden randevu almak isteyenler sadece günün belirli saatlerinde bunu yapabilmektedirler. Bu sebeple her şeyden uzak kalmak genelde çok mümkün değildir. Mümkün olduğunda ise yaptığınız planlar en yoğun dönemde randevu kaçırmanıza sebep olabilmektedir.

Konuyla ilgili yaptığımız araştırma neticesinde, derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Randevu takvimleri üzerinden yaptığımız araştırma neticesinde, özellikle Aralık ayının randevular açısından en yoğun ay olduğu sonuca ulaştık. Aralık ayını ise sırasıyla sonbahar aylarından Kasım ve Ekim takip etmektedir. Alınan randevuların göreceli olarak az olduğu, Ocak ve Şubat ayları ise kendinize zaman ayırmanız için bir fırsat olarak görebileceğiniz zaman dilimleridir.

Bunun yanında, uzmanlıkların aylara kırılımı değerlendirildiğinde ise bu zamanlar birbirinden farklılık göstermektedir.

Örneğin;

  • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi en yoğun dönemini Temmuz ve Ağustos aylarında geçirirken, Şubat ayında bu yoğunluk en az seviyede kalmaktadır. 

  • Eğer bütün bir yıl boyunca, randevuların eşit bir şekilde alındığını düşünerek hesaplama yapmamız gerekirse, ay başına düşen randevu oranı %8,3 olarak çıkmaktadır.

  • En yoğun olarak randevu alınan ayları da,  bu ortalama yüzde üzerinden değerlendirdik. Ve her ay belirli bir oranda artıştan bahsetmemiz maalesef mümkün görünmemektedir.

  • Oransal bazda aylara göre değişiklik göstermesinden kaynaklı, her artış ya da azalış da farklı oranlarda gerçekleşmektedir. Devamında ise, bu artış ve azalışın özellikle yaz aylarında oransal olarak dalgalanma göstermektedir. Bunun sebebini ise, tatil planları olan hasta ve danışanların eğilimleri oluşturmaktadır.
  • Yılın son ayları, hasta ve danışanların randevuları alma oranlarının en yüksek olduğu aylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebepleri ise, sonbahar ve kış mevsimlerinin, hasta ve danışanlar üzerindeki etkisi, okul zamanının çocuklar ve ebeveynler üzerindeki etkileri vb. olarak sıralayabiliriz.  

Alınan randevular yıl boyunca nasıl değişiyor?

Bu yoğunluk değişimi uzmanlık bazında nasıl değişmektedir ?

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığını ele alacak olursak, yılın büyük bir çoğunluğunda, hasta ve danışanların yoğun randevu talepleri ile karşılaşmaktayız. Tüm uzmanlıklar arasında ise, %19,93 oran ile en çok randevu alınan uzmanlık olmasının yanısıra ; Mayıs ayından başlayarak yılın geri kalanında devam eden, gözle görülür bir randevu artışı söz konusu olmaktadır.
  • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ise hasta ve danışanların en çok randevu aldıkları ikinci uzmanlık dalını oluşturmaktadır.  Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında randevu yoğunluğunun arttığı bu branştaki sonuçlara göre, hasta ve danışanların yaz aylarında ve bahar başlangıcında daha fazla randevu talebinde bulunduklarını söyleyebiliriz.
  • Dermatoloji branşını inceleyecek olursak eğer, en çok randevunun gerçekleştiği aylar olarak da Haziran, Temmuz ve Ağustos’u görmekteyiz. Yaz aylarında yaşanan bu yoğun randevu talebinin sebepleri arasında, tatil planlarını gerçekleştiren ve güneş faktöründen etkilenen hasta ve danışanları gösterebiliriz
  • En farklı yoğunluk dönemine sahip branşları ise, çocuklarla ilgili olan uzmanlıkların oluşturduğunu görmekteyiz. Yılın ilk aylarında ve ortalarında, doğrusal bir eğilim gösteren randevu alımı, okulların açılma dönemine denk gelen Eylül ayından Aralık ayına kadar artış göstermektedir.  Eylül ayındaki yoğunluğun sebeplerinden bir tanesi de okul dönemi başlamadan ebeveynlerin çocuklarını kontrol ettirmek istemeleri.

  • Yukarıdaki veriler bir yıl boyunca online sağlık araması yapan hasta ve danışanların karşılanan talepleri üzerinden değerlendirilmiştir.

İgeme AR-GE ekibi olarak sağlık sektörü, sağlık çalışanları ve sağlık turizmi konularına değinmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Eğitim çalışmalarımızda tüm detay bilgiler sizlere aktarılmaktadır.

Hazırlayana : Aylin Maroş Pamuk

Kaynak : Doktor Takvimi

#igeme #sağlıkturizmi #healthtourism #medicalintürkiye #yabancıhasta #sağlık #hizmetihracatı