SAĞLIK TURİZMİNDE İSTİHDAMA 5 YIL BOYUNCA DESTEK

Sağlık turizminde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara , 5448 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, istihdam edecekleri personel için, 5 yıl boyunca teşvik desteği geldi.
İlgili karar metninin ;
ALTINCI BÖLÜM

 • Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları başlığı altında ;
 • Sağlık turizmi aracı kuruluşu: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve              organizasyon hizmetleri sunan şirket olarak açıklanarak, devamında;
 • İstihdam desteği;
 • Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri
 • Tercüman,
 • Çağrı merkezi personeli,
 • Rehber,
 • Sosyal medya uzmanı ve
 • Pazarlama uzmanı ile
 • Bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının, istihdam ettikleri
 • Bakım elemanı ve
 • Sosyal hizmet uzmanının,
 • personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında;
 • muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında,
 • diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için, yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir,
 • (2) Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır,

olarak detaylı açıklama yapılmıştır.
Halihazırda, uluslararası akreditasyon konusunda yeterliliği olmayan ve Yetki Belgesi bulunmayan kurum ve kuruluşlar, bu alanda faaliyet göstermek için izleyecekleri yol haritasında, İgeme – Eğitim Koordinasyon Merkezimizin  hazırladığı Sağlık Turizmi Eğitimi programlarından faydalanabilmektedirler. Konusunda uzman eğitim kadromuz, sizlerin her türlü sorularına cevap vermek için, AR-GE departmanımız ile birlikte koordineli çalışmalar yaparak, eğitim programlarına devam etmektedir.
 
Hazırlayan : Aylin Maroş Pamuk
Kaynak : Resmi Gazete
#igeme #sağlıktturizmi #MedicalinTürkiye #MedikalTurizm #istihdamdesteği #devletdestekleri #teşvik #mevzuat # eğitim #HealthTourism #YabancıHasta #sağlık #akreditasyon #sondakika