Sağlık Turizminde Sağlık Turistlerinin Seyahat ve Komplikasyon Sigortaları Teşvik Kapsamında

Sağlık Turizminde Sağlık Turistlerinin Seyahat ve Komplikasyon Sigortaları Teşvik Kapsamında..
5448 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan Hizmet İhracatının Tanımlanması Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkındaki karar kapsamında yer alan , sağlık turizminde sağlık turistlerinin seyahat ve komplikasyon sigortaları da teşvik kapsamına alındı . Söz konusu karara göre;
Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği

  • (1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların, Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları
  • Komplikasyon ve
  • Seyahat sağlık sigortası giderleri
  • %70 oranında ve
  • Yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.  
  • Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

şeklinde açıklanmıştır.
Halihazırda devam eden teşvik destekleri ile birlikte sağlık turizminde, sağlık turistlerinde yaşanması muhtemel herhangi bir komplikasyonlar ve seyahat sigortası giderlerinin de teşvik kapsamına alınması, ilerleyen süreçte gerek yararlanıcı kurumlar gerekse de sağlık turistlerinin güvence altına alınmaları açısından önemli bir adım olarak görülmektedir.
İgeme ekibi olarak, sağlık turizminde hizmetten elde edilecek faydanın optimum seviyeye taşınması ve teşvik uygulamaları hakkında detaylı bilgiye ulaşmanız için, eğitim çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Hazırlayan : Aylin Maroş Pamuk
Kaynak       : Resmi Gazete
 
#igeme #sağlıkturizmi # sağlık #healthtourism #hizmetihracatı #teşvik #devletteşvikleri #devletyardımları #sondakika #yurtdışıhasta #sağlıkturisti #ihracat #MedicalinTürkiye