Sağlık Turizminde, Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Uzmanı Yetiştirme Programı Teşvik Kapsamında

Sağlık Turizminde, Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Uzmanı Yetiştirme Programı Teşvik Kapsamına alındı ..
5448 sayılı Karar ile birçok konu hizmet ihracatı kapsamına alınarak, Sağlık Turizmi’nde nitelikli eleman sorununa yönelik

  • Yabancı Dil ve
  • Sağlık Turizmi Uzmanı Yetiştirme Programı da hizmet ihracatı olarak kabul görecek.

Sözkonusu karara göre ;
Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği

  • Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında,
  • Muayenehane ve Poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında,
  • Diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir şeklinde açıklamaktadır.

İGEME Ar-Ge ekibi, eğitim çalışmalarına hız vererek gündem ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edecektir. Teşviklerin işleyişi ve tahsilatı ile ilgili detaylı bilgiler, eğitimlerimizde örnek uygulamalar ile anlatılmaktadır.
Hazırlayan : Aylin Maroş Pamuk
Kaynak : Resmi Gazete
#igeme #teşvik #devletdestekleri #devletteşvikleri #sağlıkturizmi #healttoruism #export #yabancıhasta #eğitim #sağlık #sondakika #medicalinturkiye