YURTDIŞI GAYRİMENKUL SATIŞINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

gayrimenkul ihracatı devlet destekleri igeme

Yurtdışına gayrimenkul satışı kapsamında; yabancılara yönelik konut satışı, emlak satışı, daire satışı, ticari ve diğer taşınmazlar ile ilgili her türlü gayrimenkul pazarlama faaliyetleri kapsamında Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşlara Ticaret Bakanlığı tarafından destek verilmektedir.

Verilen destekler;

  • Tescil ve koruma,
  • Pazara giriş belgeleri,
  • Birim,
  • Reklam, tanıtım ve pazarlama,
  • Milli katılım,
  • Ürün yerleştirme,
  • Sektörel alım ve ticaret heyeti programları,
  • Sanal fuar organizasyon
  • Yarışma ve etkinlik başlıklar yer almaktadır.

Tescil ve koruma desteği:

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği:

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Birim desteği:

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği:

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım desteği:

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir. (2) Bakanlık tarafından uygun görülen milli katılım etkinliğinin organizasyonuna ilişkin olarak işbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin giderleri %60 oranında ve organizasyon başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği:

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir. Belgeleri yok

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği:

İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet; sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 600.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir. Belgeleri yok

Sanal fuar organizasyon desteği:

İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir. Belgeleri yok

Yarışma ve etkinlik desteği:

İşbirliği kuruluşlarının gayrimenkul hizmet sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

İgeme Gayrimenkul İhracatı Teşvik Departmanı

Gizem Arslanhan Bayram